qc12y/k cutter swing beam shearing machine sheet plate